Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG
Members Of The Artistic Association "Mozg"

Managenemt

Sławomir Janicki - president

Jacek Buhl - vicepresident

Monika Figel - secretary

Rafał Gorzycki - treasurer

Audit commission

Hanna Janicka

Marek Kodzik

Rafał Zimny

Members

Tomasz Glazik

Jakub Janicki

Piotr Kopiński

Joanna Kotwicka

Tomasz Pawlicki

Grzegorz Pleszyński

Leszek Potrzebowski

Edyta Wajer

Grzegorz Woźniak

Maciej Zygmuntowicz