Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG
Członkowie Stowarzyszenia Artystycznego "Mózg"

Zarząd Stowarzyszenia:

Sławomir Janicki - prezes

Jacek Buhl - wiceprezes

Monika Figel - sekretarz

Rafał Gorzycki - skarbnik

Komisja rewizyjna:

Hanna Janicka

Marek Kodzik

Rafał Zimny - przewodniczący

Członkowie:

Tomasz Glazik

Jakub Janicki

Piotr Kopiński

Joanna Kotwicka

Tomasz Pawlicki

Grzegorz Pleszyński

Leszek Potrzebowski

Edyta Wajer

Grzegorz Woźniak

Maciej Zygmuntowicz