Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG
BĄDŹ DZIECINNY - IMPROWIZUJ

Projekt “Bądź dziecinny - Improwizuj” jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2013.
Projekt obejmuje cykl warsztatowców i koncertów skierowanych dla dzieci, podczas których rozwijane będą umiejętności improwizatorskie w różnych dziedzinach sztuk: muzyce, plastyce, teatrze, tańcu.
Realizowane zadanie ma na celu wyzwolenie u dzieci naturalnych, traconych zwykle w procesie edukacji wczesnoszkolnej, pokładów kreatywności poprzez cykl prezentacji audiowizualnych, koncertów oraz warsztatów z improwizacji.

STRONA PROJEKTU


Podczas spotkań będziemy uczyć dzieci obcowania z instrumentami muzycznymi oraz wyrażania przy ich pomocy swoich emocji. Postaramy się pokazać dzieciom, że prawdziwa muzyka nie jest niczym ograniczona, a tworzenie jej może stać się czystą przyjemnością.
Tytuł projektu - “Bądź dziecinny - Improwizuj” – ma charakter prowokacyjny. Dziecinność rozumiana jest powszechnie jako niedojrzałość, zapomina się zaś o jej aspekcie niewinności, wolności, otwartości, spontaniczności, radości i zabawy. Cechy te, często chowane pod płaszczem „dorosłości”, są niezbędne w realizacji drugiej części tytułu – improwizowaniu.
W ramach działań planowane są wydarzenia, podczas których muzycy wraz z dziećmi będą tworzyć na żywo podkład dźwiękowy do bajek animowanych ucząc się improwizować, używać muzyki do ilustrowania obrazu. Podczas spotkań prowadzone będą również warsztaty improwizacji muzycznej, teatralnej, plastycznej, tanecznej.
Projekt zakłada udział artystów lokalnych, a także zaproszonych uznanych artystów polskich, głównie muzyków, ale także plastyków, filmowców, performerów.
Projekt ma za zadanie wzbogacenie oferty kulturalno-edukacyjnej Bydgoszczy, rozwój wrażliwości dzieci.