Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG
Projekty 2015
WSZYSTKIE PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2015 r.

Działalność Stowarzyszenia Artystycznego “Mózg” w  2015 roku

Więcej…
 
11th Mózg Festival

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych „Mózg Festival“ to spotkanie artystów tworzących i poruszających się we wszystkich rejonach muzyki współczesnej, sztuki performance, audio i wideo instalacji, w których muzyka odgrywa istotną rolę. 
Do udziału w festiwalu zapraszani są artyści z całego świata, gdyż jednym z założeń festiwalu jest jego wielokulturowość oraz prezentacje sprzyjające poznawaniu i rozumieniu wieloaspektowości kultur. 
Festiwal prezentuje najnowsze techniki wykonawcze oraz połączenia interdyscyplinarne w nawiązaniu i poszanowaniu dla tradycji.

Do udziału w festiwalu zapraszane są wybitne indywidualności świata sztuki oraz młodzi artyści, których dotychczasowe działania noszą znamiona wyjątkowych. Nieodzownym, w naszym odczuciu, elementem festiwalu jest udział artystów lokalnych, spełniających powyższe założenia.
Wszystkie działania artystyczne traktowane są jako środek, który prowadzić ma do głębszego poznania otaczającej nas rzeczywistości i przemian zachodzących na świecie. 
Festiwal posiada otwartą formułę stylistyczną. Wykładnikiem w doborze artystów są: autentyczność prezentowanej sztuki (działania autorskie) oraz najwyższy poziom wykonawczy.

W festiwalu weźmie udział 50 artystów z 9 krajów.

Strona projektu: www.festiwal.mozg.pl

 
LETNIE PRANIE MÓZGU '15

Letnie Pranie Mózgu to zainicjowany w roku 2010, coroczny, dwumiesięczny cykl wydarzeń, które mają na celu prezentację najświeższych dzieł światowej sceny muzyki elektronicznej oraz sztuk multimedialnych (animacji, interaktywnych instalacji, kompozycji programowanych, multimedialnych dekoracji, vjingu, mappingu itp.) . LPM to także plenerowe projekcje alternatywnego kina oraz wydarzenia towarzyszące takie jak koncerty plenerowe, instalacje ambientalne czy wystawy. W ciągu ostatnich dwóch lat w ramach cyklu zaprezentowało się ok. 70 artystów z wielu stron świata m.in. Węgier, Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Brazylii, Australii, Holandii, Izraela, Wielkiej Brytanii, Niemiec i oczywiście z Polski. Każdego roku cykl gromadzi w ciągu dwóch miesięcy ok. 2000 uczestników, zainteresowanych nie tylko nowoczesną sztuką ale także ambitnym kinem, będąc bardzo istotnym wydarzeniem dla odbiorców kultury niezależnej w naszym regionie.

Strona projektu: lpm.mozg.pl/pl